SQL từ cơ bản tới nâng cao

299K VND

Khóa học đi từ chi tiết những kiến thức cơ bản nhất cho tới những câu truy vấn nâng cao cho tester, phù hợp ngay cả với những bạn trái ngành, con số 0 với base IT cũng có thể học được
Với thời lượng 12 bài học với đầy đủ tài liệu chi tiết, các bạn có thể thu được rất nhiều kiến thức bổ ích thực chiến như
– Lý thuyết về CSDL, kiểu dữ liệu
– Các câu lệnh trong SQL từ cơ bản tới nâng cao cho tester
– Sử dụng công cụ SQL server để quản lý cơ sở dữ liệu
– Thực hành tạo CSDL thực tế và tiến hành truy vấn SQL với CSDL thực tế

– Cách tạo và sử dụng Procedure
– Biết cách Kiểm thử CSDL theo từng nhóm case chức năng
– …

Mã: SNSD-1-1 Danh mục: ,
0912502068
Liên hệ