Trở thành Pháp sư Prompt chỉ sau một buổi chiều

99K VND

ChatGPT là một chatbot trí tuệ nhân tạo do OpenAI phát triển. Nó có khả năng tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của người dùng một cách đầy đủ thông tin.

ChatGPT có thể tạo ra những văn bản sáng tạo và hấp dẫn đến mức có cảm giác như có phép thuật. Tuy nhiên, nó cũng có một số hạn chế. Ví dụ, ChatGPT chỉ có dữ liệu đến năm 2021, vì vậy nó có thể không trả lời chính xác các câu hỏi về các sự kiện hiện tại.

Mã: SNSD-1-1-1-1-1 Danh mục: ,
0912502068
Liên hệ