Định dạng có điều kiện trong Excel

79K VND

Tổng hợp các bài giảng về excel được thiết kế thành các bài tập thực tiễn giúp mọi người tạo được báo cáo tự động và trực quan hóa dữ liệu với excel

Giống như định dạng ô thông thường, bạn sử dụng định dạng có điều kiện để định dạng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau: thay đổi màu sắc, màu font và các kiểu đường viền ô. Sự khác biệt là định dạng có điều kiện linh hoạt hơn, cho phép bạn định dạng dữ liệu khi đáp ứng các tiêu chí hoặc điều kiện nhất định.

Bạn có thể áp dụng định dạng có điều kiện cho một hoặc nhiều ô, hàng, cột hoặc toàn bộ bảng dựa trên nội dung ô hoặc dựa vào giá trị của một ô khác bằng cách tạo ra các quy tắc (điều kiện) xác định khi nào và như thế nào thì các ô được chọn phải được định dạng.

Mã: SNSD-1-1-1-1 Danh mục: ,
0912502068
Liên hệ