Karo Education ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với VRTech và AoTec

Nhằm mục tiêu phát thế mạnh của các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, các công ty đã thảo luận và đi đến thống nhất liên kết hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm, và thực hiện các chương trình Marketing quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đại diện lãnh đạo các đơn vị, ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Karo Tech và các ông Vũ Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty  VRTech, ông Nguyễn Văn Thủy, TGĐ công ty A0 đã cùng ký kết bản thỏa thuận định hướng các nội dung hợp tác giữa hai bên. Cụ thể, Công ty AoTec sẽ phối hợp xây dựng các khóa học về Marketing, cách thức quay dựng phim, video marketing và các sản phầm về Media phục vụ cho việc truyền thông trên các Mạng xã hội. Công ty VRTech sẽ tổ chức xây dựng các khóa học về Thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR). Ngoài ra, các đơn vị sẽ cùng phối hợp tổ chức các chuyên đề học thuật, hội thảo, hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

             

Bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở để các bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của từng bên để đạt được các mục tiêu đề ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của mỗi bên và đề nghị sau khi bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan của hai bên sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng trong từng nội dung cụ thể để các hoạt động hợp tác được sớm triển khai.

Nguồn karo.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912502068
Liên hệ