ChatGPT: Tính năng bộ nhớ và khả năng tải lên tệp tin mới

OpenAI đã công bố tính năng mới cho ChatGPT, bao gồm bộ nhớ và khả năng tải lên tệp tin. Tính năng này cho phép lưu trữ thông tin và phân tích văn bản, hình ảnh để tạo ra đoạn văn dựa trên nội dung đã tải lên. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khả năng tương tác và sử dụng của ChatGPT.

Tính năng bộ nhớ và khả năng tải lên tệp tin mới của ChatGPT

OpenAI vừa công bố tính năng mới cho ChatGPT, bao gồm bộ nhớ và khả năng tải lên tệp tin. Tính năng này cho phép người dùng lưu trữ thông tin và phân tích văn bản, hình ảnh để tạo ra đoạn văn dựa trên nội dung đã tải lên. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khả năng tương tác và sử dụng của ChatGPT.

ChatGPT: Tính năng bộ nhớ và khả năng tải lên tệp tin mới - -1200718298

( Ảnh: Zdnet )

ChatGPT đã được cải tiến với tính năng bộ nhớ, cho phép người dùng lưu trữ thông tin mà chương trình ghi nhớ để sử dụng sau này. Đồng thời, ChatGPT cũng có khả năng tải lên tệp tin hiện có để phân tích văn bản và hình ảnh. Người dùng chỉ cần kéo và thả tệp tin vào cửa sổ trò chuyện, chẳng hạn PDF hoặc JPEG, và ChatGPT sẽ tạo ra đoạn văn dựa trên nội dung đã tải lên.

ChatGPT: Tính năng bộ nhớ và khả năng tải lên tệp tin mới - -259095056

( Ảnh: Zdnet )

Tận dụng tính năng bộ nhớ và tải lên tệp tin của ChatGPT

Tính năng bộ nhớ và khả năng tải lên tệp tin của ChatGPT mang lại nhiều ứng dụng hữu ích. Người dùng có thể tóm tắt, phân loại và tìm kiếm ngữ nghĩa nâng cao hơn chỉ dựa trên từ khóa. Việc tải lên tệp tin đơn giản, chỉ cần kéo và thả, giúp người dùng phân loại nội dung theo chủ đề cụ thể. Đây là một hình thức tìm kiếm ngữ nghĩa, không chỉ dựa trên từ khóa cá nhân.

Ví dụ, trong một báo cáo về carbide silic, tôi đã tải lên một tệp tin PDF và hỏi ChatGPT về các trường hợp sử dụng không liên quan đến ô tô. ChatGPT đã cung cấp một tóm tắt tuyệt vời về sáu trường hợp sử dụng khác, không chỉ liên quan đến ô tô. Điều này chứng tỏ tính năng bộ nhớ và phân tích tệp tin của ChatGPT rất hữu ích cho việc làm việc với các tài liệu dài.

Khả năng phân tích hình ảnh và video của ChatGPT

ChatGPT cũng có khả năng phân tích tệp tin hình ảnh, giúp người dùng xác định nội dung và thậm chí thêm mô tả cho hình ảnh. Điều này có thể hữu ích trong việc đặt chú thích cho hình ảnh.

Tuy nhiên, tính năng này hiện chưa hỗ trợ video. Trong khi trí tuệ nhân tạo đang phát triển khả năng phân tích hình ảnh và video nhanh chóng, tính năng tải lên tệp tin của ChatGPT vẫn có giới hạn trong việc xử lý nội dung video.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất nhanh chóng. Ví dụ, Google vừa giới thiệu mô hình ngôn ngữ Gemini 1.5, có khả năng tìm hiểu thời điểm trong bản ghi âm về nhiệm vụ Apollo tới mặt trăng và thậm chí trong một bộ phim câm của Buster Keaton. Những khả năng như vậy đang nằm ngoài sự chính xác của tính năng tải lên tệp tin của ChatGPT.

Trong tương lai, tính năng bộ nhớ và phân tích tệp tin có thể trở thành một trong những cách quan trọng mà ChatGPT sẽ phát triển từ phiên bản hiện tại của nó. Việc sử dụng bộ nhớ và phân tích sẽ giúp người dùng tận dụng thông tin và làm việc hiệu quả với các tài liệu dài.

Theo KaroEducation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912502068
Liên hệ